12 | Tháng Mười Hai | 2017 |
Thứ ba, 17/07/2018

XEM SẮC MẶT CHẨN ĐOÁN BỆNH

12/12/2017 0

Theo Trung Y, “sắc chẩn” là một hình thức dựa vào màu sắc trên gương mặt để nhìn ra tình trạng của ngũ tạng. Khí sắc của con người chỉ có 10% do trời sinh, 90% còn lại đều có thể thay đổi vì nhiều yếu tố.

Xem tin