13 | Tháng Mười Hai | 2017 |
Thứ ba, 17/07/2018

ĐỜI NGƯỜI LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH

13/12/2017 0

Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ. Có thể lấy khổ làm vui, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, ấy mới là điều quan trọng nhất vậy.

Xem tin