25 | Tháng Mười Hai | 2017 |
Thứ ba, 17/07/2018

LỜI “XIN LỖI” Ở XỨ PHÙ TANG

25/12/2017 0

Ở Nhật Bản, lời xin lỗi đã trở thành một phần của văn hóa, được sử dụng trong mọi hoàn cảnh, từ công việc, ứng xử cá nhân, ứng xử nơi công cộng, ứng xử của các tập đoàn lớn và cả các quan chức Chính phủ. Đáng kinh ngạc hơn, ngay cả khi bạn không thể tìm thấy lỗi lầm nào của họ, họ vẫn nói: “Xin lỗi!”

Xem tin