28 | Tháng Một | 2018 |
Thứ sáu, 17/08/2018

TÁM PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TRƯỜNG THỌ

28/01/2018 0

Theo nghiên cứu của hai giáo sư tâm lý học người Canada là Howard S. Friedman và tiến sĩ Leslie R. Martin rút ra từ quá trình nghiên cứu khoảng 1500 người trường thọ. Áp dụng 8 phương pháp sau đây có thể giúp con người cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Xem tin